מדיניות פרטיות

 1. כללי
  1. חברת קוסמן ביוטי בע"מ ח.פ 513832683 מרחוב שלמה המלך 44, הרצליה (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט https://www.lierac.co.il/ (להלן: "האתר"). לפיכך, החברה מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו.
  2. כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי מדיניות הפרטיות ולא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט בגין הפרת התחייבות מפורשת של החברה על פי מדיניות הפרטיות.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות מדיניות זאת מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח המדיניות המעודכנת לראשונה, והשימוש באתר לאחר הפרסום כאמור, יהיה כפוף למדיניות המעודכנת.
  4. הוראות המדיניות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסחת המדיניות בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.
 2. רישום ומסירת מידע על ידי הלקוח
  1. חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים רישום. במסגרת הרישום אתה עשוי להתבקש לעדכן פרטים אודותייך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, טלפון, תאריך לידה וכיו"ב וכן לבחור שם משתמש וסיסמה אישית (באשר לשם המשתמש והסיסמה – החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות ומבקשת שתשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וממליצה  להחליף את הסיסמה מעת לעת).
  2. חלק מן הפרטים שיתבקשו בעת הרישום יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום וייתכן כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יתכן ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או נדרשים לפי שיקול דעתה של החברה, על מנת להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים כאמור.
  3. במידה והנך חבר במועדון הלקוחות של החברה "ליראק שלי", ייתכן ותתבקש למסור פרטים נוספים לצרכי זיהוי. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני לחברה, או בפניה באמצעי אחר לחברה, יכול ויתקבלו אצל החברה פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית.
  4. החברה לא תשמור בשום מקרה את פרטי כרטיס האשראי שלך. כחלק מהליך התשלום יפתח דף ייעודי של ספק הסליקה של החברה והמידע אשר יימסר על ידך בדף זה יימסר ישירות לספק הסליקה לשם ביצוע התשלום ויישמר על ידו בהתאם להוראות הדין החלות עליו.
  5. יודגש כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים מסוימים באתר ו/או לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
 3. מידע שנאסף בעת השימוש באתר
  1. בנוסף לקבלת פרטים מזהים אודותיך באופן יזום על ידך, בעת השימוש באתר נאסף מידע רב שאינו מזהה אותך אישית והוא סטטיסטי במהותו. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. כאמור, למידע זה אופי סטטיסטי והוא אינו מזהה אותך אישית, אבל הוא נאגר ומשמש את החברה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.
  2. כמו כן, האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.
  3. כך למשל, האתר עושה שימוש ב- cookies שהנם למעשה קבצים שהוצבו/הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר ואשר מאפשרים לזהות את הגולש. ה- cookies יכולים לספק מידע אודות סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת ה- IP שממנה הלקוח התחבר/התקשר לאתר ועוד.
  4. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (למשל: גוגל אנליטיקס פייסבוק ואינסטגרם, הקלטת גלישה HOTJAR ועוד) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר על מנת לאבחן את הפעילות באתר ולעקוב (באופן אנונימי) אחר התנהגות המבקרים באתר (הקלקות, כניסה ללינקים וכד') ותחומי העניין שלהם. מובהר כי מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו חברות, צדדים שלישיים עושות שימוש ב-cookies שלהן.
  5. לתשומת לבך, עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת ה- cookies על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.  אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר עשוי שלא להיות מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. 
 4. השימוש במידע
  1. השימוש בפרטים שתמסור וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות:
   1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ולרכוש מוצרים;
   2. כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
   3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
   4. כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך כגון מבצעים, קופונים ומסרים;
   5. כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר מוצרים, שירותים תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. למען הסר ספק, מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ"ב-1982.
   6. לשם תפעולו ופיתוחו של האתר.
   7. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר;
 5. מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים
  1. החברה מתחייבת לשמור על המידע האישי המזהה אותך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולא תעביר את המידע כאמור לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. בעת רכישת מוצרים באתר החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לספקים אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך אספקת מוצרים אלה (למשל: ספקי שירותי השילוח של המוצרים, ספקי סליקה, תפעול אמצעי תשלום וחברות אשראי).
   2. במקרה שתפר את תקנון האתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר;
   3. במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
   4. אם החברה תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי;
   5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
   6. בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, נחוץ כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי;
   7. החברה תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי;
   8. ככל שהחברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  2. השרתים עליהם יאוחסן המידע, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.
 6. אבטחת מידע
  1. באתר ובשרת בו נשמר המידע מיושמות מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר והשרת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.
  2. .בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.
 7. זכות עיון במידע
  1. על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב, במידע שלו אשר מוחזק על ידי החברה. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. 
  2. אם המידע שבמערכות החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניית הצעה מסחרית"), אתה זכאי על פי חוק הגנת פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של החברה. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בפניית הצעה מסחרית. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר, יוסיף להישמר על ידי החברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות הצעות מסחריות. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור. בקשה למחיקת מידע כאמור שאינו נדרש לצורך פניית הצעת מסחרית, ימחק ממאגרי החברה לפי שיקול דעתה של החברה.
 8. סמכות שיפוט והדין החל
  1. מדיניות פרטיות זאת והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.
  2. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה למדיניות פרטיות זאת, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

 

לבירורים נוספים ולפניות בנוגע למדיניות פרטיות זאת ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הנשיא שלמה המלך 44, הרצליה, בטלפון: 09-7402408 בימים א'-ה' בין השעות 12:30 -9:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

     תאריך עדכון אחרון: 16-04-19