מדיניות ביטולים והחזרות

 1. ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ולהחזיר מוצר שלא נפגם, שלא נעשה בו שימוש, בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן (נציג משירות הלקוחות יחזור אליך להמשך תהליך ביטול ההזמנה).
  1. שליחת הודעה על ידי לחיצה על הלינק ביטול הזמנה בעמוד הראשי באתר בחירת "ביטול הזמנה" ומילוי פרטים.
  2. פנייה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 9701 *  (ימים א'-ה' בין השעות 9:30-13:00)
  3. שליחת מייל לכתובת  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. שליחת דואר רשום לחברה בכתובת שלמה המלך 44, הרצליה.
 2. לקוח המבקש להודיע לחברה על ביטול הזמנה, ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות שלו, שם המוצר, תאריך הרכישה ואמצעי התקשרות עמו. בכל מקרה של ביטול עסקה החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג לחברה גם העתק חשבונית המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 3. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות המוצר (כמשמעות מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בהזמנה או בשל כל הפרה אחרת של ההזמנה על ידי החברה, יחולו ההוראות הבאות:
  1. הלקוח יפנה לחברה בהקדם האפשרי לאחר קבלת המוצר בבקשה לביטול ההזמנה וזאת באחת מהדרכים המפורטות בסעיף ‏1 לעיל.
  2. החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והצרכן יחזיר את המוצר לרשות החברה במקום שבו קיבל אותו (במידה והמוצר סופק ללקוח במשלוח יתואם איסוף של המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה) עם זיכוי הלקוח, תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).
 4. היה וביטול ההזמנה נעשה מכל סיבה אחרת (ובלבד שאין מדובר בטובין פסידים), לרבות משום שהלקוח התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את ההזמנה יחולו ההוראות הבאות:
  1. ללקוח תעמוד הזכות לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר, במשך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר. לקוח שהוא אדם עם מוגבלות לפי הגדרתו בחוק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ו/או לקוח שמלאו לו 65 שנים ו/או לקוח שהוא עולה חדש (עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה) יהיה זכאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר במשך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם החברה, כולל בדרך דיגיטלית כגון דוא"ל.
  2. על לקוח המבקש לממש את זכותו לפי סעיף ‎4.1 לפנות לחברה בבקשה לביטול ההזמנה וזאת באחת מהדרכים המפורטות בסעיף ‏1 לעיל.
  3. החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, והצרכן יחזיר את המוצר, לאחר תיאום מראש עם שירות הלקוחות של החברה, למשרדי החברה לכתובת: שלמה המלך 44, הרצליה בתיאום מראש. מובהר כי בכל מקרה עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הלקוח ותשולם על ידו. מובהר, כי מוצרי החברה הנם מוצרי קוסמטיקה רגישים ללחות וחום, אשר יש להקפיד על תנאי אחסנתם והובלתם, וכי אי הקפדה על כך עלולה לפגום במוצר ולשלול את זכותו של הלקוח לביטול העסקה. לפיכך, ממליצה החברה ללקוח לעשות שימוש בשירותי הבלדרות המומלצים על ידי החברה בתיאום עם שירות הלקוחות, או להחזיר בעצמו את המוצר לכתובת החברה דלעיל, וזאת אך ורק לאחר תיאום מראש עם שירות הלקוחות, תוך הקפדה יתרה על תנאי האחסון וההובלה.
  4. החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול הזמנה תעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי / אמצעי התשלום אשר שימש לתשלום בעבור ההזמנה.